Політика конфіденційності

Приєднуючись до цієї Угоди та залишаючи свої дані на Сайті edsplus.com.ua, (далі – Сайт), шляхом заповнення полів онлайн-заявки

  1. підтверджує, що всі зазначені ним дані належать особисто йому,
  2. підтверджує та визнає, що їм уважно в повному обсязі прочитано Угоду та умови обробки її персональних даних, що вказуються нею в полях онлайн заявки, текст угоди та умови обробки персональних даних їй зрозумілі;
  3. дає згоду на обробку Сайтом наданих у складі інформації персональних даних з метою укладання між ним та Сайтом цієї Угоди, а також її подальшого виконання;
  4. висловлює згоду з умовами обробки персональних даних без застережень та обмежень.

Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме вчинення дій, передбачених згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон № 2297) , та підтверджує, що даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

Згода Користувача на обробку персональних даних є конкретною, поінформованою та свідомою.

Ця згода Користувача визнається виконаною у простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; номери телефонів; адреси електронної пошти (e-mail).

Користувач, надає edsplus.com.ua право здійснювати такі дії (операції) з персональними даними: збір та накопичення; зберігання протягом встановлених нормативними документами термінів зберігання звітності, але не менше трьох років з моменту дати припинення користування послуг Користувачем; уточнення (оновлення, зміна); використання; знищення; знеособлення; передача на вимогу суду, у т.ч., третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

Зазначена згода діє безстроково з моменту надання даних та може бути відкликана Вами шляхом подання заяви адміністрації сайту із зазначенням даних.

Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом надсилання Користувачем відповідного розпорядження у простій письмовій формі на адресу електронної пошти (e-mail) info@edsplus.com.ua

Сайт не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами Інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її відтворення та розповсюдження, здійснені всіма можливими способами.

Сайт має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.